დენთად იქცა

      Comments Off on დენთად იქცა

განრისხდა, გაცოფდა, იფეთქა, გადაირია

To flare up; to be a regular spitfire; to hit the roof, to get mad.

Être rouge de colère.

Enrager, se mettre en fureur, s’emporter.

Tourner fou.

Вспыхивать порохом.

Вспыхнуть как спичка.

Запылать, сверкнуть, вспламениться, вскипеть, вспылить, покраснеть, (залиться, покрыться) краской, залиться румянцем, заполыхать, воспылать.

Рассвирепеть, пробудиться, воспламениться, загореться, возгореться, возникнуть, рассердиться

Wörtlich: „J-d ist in Schiesspulver verwandelt“.

übertragene Bedeutung: J-d hat Tollwut bekommen;

Etwas bringt j-n zur Weissglut;

etwas macht j-n rasend/wütend.

Barut kesildi.

يطق من عينيه شرر (ლიტ.)

თვალებიდან ნაპერწკლებს ყრის.

     طرق بالبال (ლიტ.)

ჭკუიდან გადასვლა

      تولاه الغضب(ლიტ.)

       اتّقد غضبا  (ლიტ.)

ثارت  نفسه    (ლიტ.)

ثار ثائره    (ლიტ.)

أخرجه عن طوره  (ლიტ.)

طلّع خلقه ( اخلاقته (في) (ლიტ.)

      طلّع (خلقه) اخلاقته (في)     (ლიტ.)

     غلّ صدره (ლიტ.)

غاص قلبه من صدره      (ლიტ.)

أخذ منه الغضب   (ლიტ.)

يأكله الغضب    (ლიტ.)

سرعة الغضب       (ლიტ.) 

    أثار غضبه  (ლიტ.)

صبّ غضبه عليه     (ლიტ.) 

       لا يملك قلبه (ლიტ.)

       لا يملك نفسه (ლიტ.)

دمي قلبه    (ლიტ.)

يقطرقلبه دما    (ლიტ.)

طرق بالبال    (ლიტ.)

يطق من عينيه شرر    (ლიტ.)

   اسودّت النور في وجهه (ლიტ.)

جلس على قد افيصه       (ლიტ.)

        حمي الوطيس(ლიტ.)

        حمي الجدال(ლიტ.)

     مش على بعضه  (ეგვიპტ.)

غلى قلبه من الغضب     (ლიტ.)

     من غلي الغضب  (ლიტ.)

يغلى  قلبه غليانَ المرجل على النار    (ლიტ.)

     غِلىِ قلبو (სირ. / ლიბან.)

فور دمفلان    (ეგვიპტ.)

    فقد عقله (ლიტ.)

    مخّه   طار (ეგვიპტ.)

    عقلو طار (სირ. / ლიბან.)