დილის სიოს/ ნიავს არ აკარებს

      Comments Off on დილის სიოს/ ნიავს არ აკარებს

განსაკუთრებულ მზრუნველობას უწევს

To have (see) somebody  under one’s wing.

Se préoccuper de..; se soucier de qch, avoir soin de qn, prendre soin de qn ; faire une politesse à (qn).

Заботиться;

Печься о ком либо;

Проявить заботу.

Держать под крылошком.

Wörtlich: „an j-n keinen Lufthauch heranlassen“.

übertragene Bedeutung: J-n umhegen/umsorgen.

J-n mit Hingabe pflegen/für j-n sorgen;

sich für j-n/etwas abrackern;

sich für etwas abmühen.

seinen Kopf hergeben;

etwas mit Hingabe tun;

sich Sorgen machen;

sich wegen j-m/etwas zu Tode grämen.

Birinin üstüne titremek.

ხელის გულზე ტარება:

     حمله على الكفّ الراحة(ლიტ.)

        كان بين كبده وخلبه(ლიტ.)

       شاله على كفوف الراحة (ლიბან. / სირ.)

       عطّه في عنيه(ეგვიპტ.)

        شاله من على الأرض شيل(ეგვიპტ.)