ენა მხარზე აქვს გადაკიდებული

      Comments Off on ენა მხარზე აქვს გადაკიდებული

ბევრი ლაპარაკი იცის, ლაქლაქაა, ენატარტალაა

To have a glib tongue; to be as garrulous as a magpie; to be as talkative as a parrot.

Être bavard comme un concierge,

Être bavard comme une pie (borgne)

Qui a du bagou.

За словом в карман не полезет.

Язык как бритва.

Язык без костей.

Болтливый как сорока.

Wörtlich: „J-m ist die Zunge über den Rücken (die Schulter) gehängt;“

„J-d lässt  seine Zunge über den Rücken baumeln.“

übertragene Bedeutung: Einer, der ohne Unterlass spricht;

Einer, der in eine Fülle von Worten ausbricht.

Dil otu yemiş.

  هو طليق اللسان     (ლიტ.)

لسان ثرثار     (ლიტ.)

ضرب باللسان       (ლიტ.)

     أبرم بثرثرة(ლიტ.)

    الثرثرة الفارغة (ლიტ.)

    مدّ في الكلام (ლიტ.)

       فلق الرأس بكلامه(ლიტ.)

ტვინი წაიღო ლაპარაკით…

ليس لقوله سور يحصره      (ლიტ.)

   أخذ  ببعبعة(ლიტ.)

   (عم)   بيعمل القاضى  (სირ. / ლიბან.)

تبسّط في الكلام     (ლიტ.)

طلّق اللسان     (ლიტ.)

 طلاقة اللسان    (ლიტ.)

طويل اللسان   (ლიტ.)

اللألسنة الطويلة     (ლიტ.)

    خبط في قوله(ლიტ.)

       خلط في الكلام(ლიტ.)

      يا له من سخف(ლიტ.)

      ما بيسكت على وحدة(სირ. / ლიბან.)