ენაზე ადგას

      Comments Off on ენაზე ადგას

იცის და ვერ მოუგონებია (სიტყვა, სახელი)

On/at the tip of one’s tongue.

Sur le bout de la langue.

На кончике языка.

Вертиться на языке . Разг. Экспрес.

Wörtlich: „J-m liegt etwas auf der Zunge“.

übertragene Bedeutung:  J-m schwebt etwas auf der Zunge

(z.B. das Wort, dessen er sich nicht genau erinnert

Dilinin ucunda oluyor.

   على طرف اللسان(ლიტ. / ერაყ.)

      دارت هذه الكلمة على طرف لسانه(ლიტ.)