ენით ჯარის დატრიალება

      Comments Off on ენით ჯარის დატრიალება

(კატეგორია: ტყუილების თქმა)

ბევრი ტყუილის თქმა, ლაქლაქი, ყბედობა

To pull  the wool over somebody’s eyes;to spin somebody a yarn; to fool somebody with smooth talk (withfine words).

Embobiner (qqn)

Заговаривать зубы (кому).

Пудрить мозги.

Точить лясы, молоть языком, воду в ступе толочь, точить балясы, нести и с дона и с моря, мозолить язык, пустозвонить, болтать языком.

Wörtlich: „mit der Zunge ein Spinnrad drehen“.

übertragene Bedeutung: : J-d kann seine Zunge nicht im Zaum halten;

J-d wird zum  Plappern/Schwatzen gebracht;

J-d ist geschwätzig, schwatzhaft. 

Ağzının perhizi yok.

     هذا هراء في هراء   (ლიტ.)

     قوله هراء في هراء   (ლიტ.)

       قال هراء هذى(ლიტ.)

هو الذى أشغل الفتيل   (ლიტ.)

فتل له ابن فتيلة    (ლიტ.)

ინტრიგებს ხლართავდა

لسان لاذع     (ლიტ.)

لسان شرّير     (ლიტ.)

لسان ثرثار     (ლიტ.)

     لا حدّ لدمبو (لذنبه)(სირ.)

     أشاع إشاعة  (ლიტ.)

       طيّر إشاعة (ლიტ.)

        بلاش خبص! (ლიტ.)

أكثر ظنونه ميون      (ლიტ.)

     جعله هدف لسانه(ლიტ.)

სამიზნედ გაიხადა….

       كدبه بدنب طويل(სირ. / ლიბან. )

დახვეწილი, შელამაზებული ტყუილი