ერთი სიცოცხლის გათავება

      Comments Off on ერთი სიცოცხლის გათავება

შეშინება, შეძრწუნება, მწარედ განცდა რისამე

To be scared stiff ; to be scared out of one’s senses; to scare the life out of  somebody;

Scare the hell out of smb

Avoir la pétoche.

Mourir de peur.

Перепугаться до смерти, до потери сознания; нагнать страху, напугаться до смерти, вселить ужас, задать страху, напугать,вогнать в дрожь, привести в

трепет, внушить страх, повергнуть в трепет, устрашить, перепугаться, ужаснуться.

Wörtlich: „ein Leben enden/beenden/zu Ende führen“.

„J-s Leben findet seinen Abschluss/geht oder ist zu Ende/nimmt ein Ende/hört auf/ist oder wird alle.”

übertragene Bedeutung: J-d stirbt fast vor Schreck oder Angst;

J-d hat bitteres, qualvolles  Leben;

J-d wird  in Schrecken/ Entsetzen/Grauen/Schock versetzt;

J-d bekommt einen Schreck;

J-d ist von Entsetzen/Grauen gepackt, erschüttert, ergriffen.

Bir ömür kaybetmek. Korkmak, üzülmek

ذهب كلّ عمره    (ლიტ.)

ذهب نصف عمره    (ლიტ.)