ერთი სული აქვს

      Comments Off on ერთი სული აქვს

ძალიან ეჩქარება (რამე), სული მიუდის

To move or act in great haste; to be eager to do smth.

Avoir le feu aux fesses; pressé comme un lavement.

Гореть нетерпением, с нетерпением, сгорать от нетерпения.

Wörtlich: „eine Seele haben (etwas zu tun)“.

übertragene Bedeutung: J-n drängt/verlangt es (etwas zu tun).

Acelesi var.İçi içine sığmıyor.

     اضطربت أنفاسه(ლიტ.)

    خفق قلبه(ლიტ.)

    خفق فؤاده(ლიტ.)