ზურგის შექცევა

      Comments Off on ზურგის შექცევა

(კატეგორია: განდგომა)

უარყოფა, განდგომა, მიტოვება (ვისიმე, რისამე), ხელის აღება (ვინმეზე, რამეზე)

To turn one’s back upon; to turn cold shoulder on; write one off; to kiss somebody  good-bye

Tourner le dos à qn ; faire (mettre) une croix sur.

Отвернуться от кого-либо.

Повернуться спиной, игнорировать, не придать значения, переступить, отвернуться, не принять во внимание, показать спину, не заметить, не обратить внимания, закрыть глаза, пренебречь, не пожелать знать, пройти мимо, сбросить со счетов, оставить без внимания.

Поставить крест на ком-либо.

Wörtlich: „J-m den Rücken kehren, kehrtmachen, sich zur Flucht wenden“.

übertragene Bedeutung: J-n verlassen/verraten/einer Sache (z. B. dem Glauben) absagen. 

Arkasını çevirmek.

       تولّى عن شخص(ლიტ.)

       لوى كشحه عن شخص (ლიტ.)

      حوّل طرفه عن…(ლიტ.)

       أشاح بوجهه عن…(ლიტ.)

           وضعه جانبا(ლიტ.)

           وضعه على الرفّ(ლიტ.)

           ضرب عرض الحائط ب.. (ლიტ.)