თავდაყირა დადგა

      Comments Off on თავდაყირა დადგა

(კატეგორია:  საქმეების არევ-დარევა)

საქმეები აირია

To mess something up; to ruin something; to make a mess; to turn everything topsy-turvy.

Sens dessus dessous;

tout mettre sens dessus dessous.

Перевернуть с ног на голову, переиначить Разг. Экспрес. Придавать противоположное значение чему либо принятому, извращать, искажать.

Все кувырком.

Wörtlich:“mit dem Kopf nach unten, mit den Füssen nach oben/ auf dem Kopf stehen“.

übertragene Bedeutung: etwas auf den Kopf stellen.

Başaşağı gitti.

رأسا على عقب    (ლიტ.)

رأسا إلى أسفل    (ლიტ.)

       فشل أشدّ الفشل(ლიტ.)

اختلط النابل بالحابل       (ლიტ.)

هرج ومرج          (ლიტ.)

       جلبة وضوضاء (ლიტ.)

   ما بتعرفلو أساس من راس   (სირ. / ლიბან.)

     خبط   في ظلام في أمره(ლიტ.)

     تخبّط دوّامة الحيرة (والقلق)(ლიტ.)

     خبط عشواء(ლიტ.)