თავზე ლაფის დასხმა

      Comments Off on თავზე ლაფის დასხმა

შერცხვენა, თავის მოჭრა (თავზე ლაფის დასხმა ძველად სასჯელის ერთ-ერთი სახე უნდა ყოფილიყო)

To  throw (slings, flings) mud (dirt) at smb; to cover smb’s name in mud(dirt); to drag in the mud; to drag through the mire.

Traîner aux gémonies ; vouer aux gémonies; couvrir (qn) de fange.

Облить грязью Разг. Экспрес.

Поливать грязью, порочить, позорить.

Смешать с грязью Разг. Экспрес.

Помоями обливать — (иноск.) нещадно ругать, осуждать, чернить, порочить, клеветать.

Wörtlich: “Kot auf  j-n giessen“;

„über j-n ergiesst sich  Kot“.

übertragene Bedeutung: J-d gerät in Schande/Unehre;

J-n in  Schande bringen;

Unehre über j-n bringen;

sich mit Schande bedecken;

J-d ist in Verfall geraten;

J-d wird der Würde beraubt, entwürdigt, der Ehre verlustig;

J-d ist herabgesetzt, vermindert, geschwächt, entkräftet. 

Başı yıkmak.

      جلّله بالعار      (ლიტ.)

وصم بعار        (ლიტ.)

      عار عليك!       (ლიტ.)

      يا للعار!       (ლიტ.)

      عاب بحقّه       (ლიტ.)

გაუჯავრდა, შეურაცყოფა მიაყენა

       اسودّ وجهه(ლიტ.)

     سواد الوجه (ლიტ.)

     كسب سواد الوجه عند…(ლიტ.)

       سوّد وجهه(ლიტ.)

    شدّ من أذنه  (ლიტ.)

مسّه بسوء         (ლიტ.)