თავზე დაჰკანკალებს (ვისმე)

      Comments Off on თავზე დაჰკანკალებს (ვისმე)

მზრუნველობას უწევს, მუდამ მასთან არის და უვლის, თავს ევლება

To have (see) somebody under one’s wing.

Se préoccuper de..;       se soucier de qch, avoir soin de qn, prendre soin de qn ; faire une politesse à (qn).

Заботиться;

Печься о ком либо;

Проявить заботу.

Держать под крылышком.

Wörtlich: „J-d zittert über j-s Kopf“.

übertragene Bedeutung: J-n mit Hingabe pflegen;

J-n umhegen/umsorgen.

für j-n sorgen;

sich für j-n/etwas abrackern;

sich für etwas abmühen.

seinen Kopf hergeben;

etwas mit Hingabe tun;

sich Sorgen machen;

sich wegen j-m/etwas zu Tode grämen.

Üstüne titriyor.Hep onun yanındadır ve büyük isteğiyle bakıyor.

      أشاد بذكره(ლიტ.)

      طيّب خاطره(ლიტ.)

   ولّع  له قنديل(ეგვიპტ.)

دار راسا      (სირ. / ლიბან.)

دار عقلا      (სირ. / ლიბან.)

    حمله على الكفّ الراحة (ლიტ.)

     كان بين كبده وخلبه(ლიტ.)

       شاله على كفوف الراحة (ლიბან. / სირ.)

       عطّه في عنيه(ეგვიპტ.)

        شاله من على الأرض شيل(ეგვიპტ.)

قلبى (خايف) عليك!    (სირ. / ლიბან. / ეგვიპტ.)

خاف قلبه عليه     (ლიტ.)

اشتغل باله (عليه)    (ლიტ.)

   انفطر قلبه (عليه)   (ლიტ.)

حمل همّه      (ლიტ. / ეგვიპტ.)

     باله مشغول عليه (ეგვიპტ.)

      قلبا وقالبا (ლიტ.)