თავში შეუვიდა

      Comments Off on თავში შეუვიდა

(კატეგორია: გაგება)

გაიგო, მიხვდა

One got it; the idea soaked into somebody

I twig!

Il a la comprenette ;

Il comprend;

Вошло в голову, дошло, дошло до сознания, уразуметь, дойти своим умом.

Vermittlung

nahelegen

(j-m etw.) zum Bewußtsein bringen;

(j-m, etw.) bewußt Machen;

begreifen, erkennen, erraten, merken.

Beynine girdi.

     عاد إلى الوعى  (ლიტ.)

طلع على باله     (ლიტ.)

     كشف الغشاوة عن عينيه  (ლიტ.)

     فتّح عينيه  على …(ლიტ.)

     فتّح عنيه  على …(ეგვიპტ.)