თვალის ახელა

      Comments Off on თვალის ახელა

მანამდე შეუცნობელის შეცნობა, მიხვედრა, გათვითცნობიერება, შეგნება, გონს მოსვლა, გამორკვევა

To open one’s/ the eyes to;

Dessiller les yeux à (qn)

Ouvrir les yeux à (qn)

Открыть кому-либо глаза –  (иноск.) обратить внимание, вразумить.

Wörtlich: “J-m die Augen öffnen“.

übertragene Bedeutung: J-m gehen die Augen auf;

J-m geht ein Licht auf;

zu Verstand /zur Vernunft kommen;

zur Besinnung /zu sich kommen;

J-m fällt etwas  ein/J-d kommt auf den Gedanken (etwas zu tun);

J-d kann etwas gut begreifen/ sich etwas bewusst werden. 

Gözü açmak.

     كشف الغشاوة عن عينيه  (ლიტ.)

     فتّح عينيه  على …(ლიტ.)

     فتّح عنيه  على …(ეგვიპტ.)

     عاد إلى الوعى  (ლიტ.)