თქვენი ჭირი წაიღო

      Comments Off on თქვენი ჭირი წაიღო

მოკვდა, ჩააბარა სული უფალს, აღარ არსებობს

To recommend soul to God; to recommend spirit to God; to give up the spirit; to yield up the spirit; ( coloq) to kick the bucket

Recommander son âme à Dieu.

Rendre l’âme.

Descendre la garde.

Предавать душу Богу.

Вверить/вручить/отдать душу Богу.

Отойти в вечность, переселиться в лучший мир, кончить земное поприще.

Облегчать душу.

Wörtlich: „Er  hat all dein Ungemach mitgenommen“

übertragene Bedeutung: Er hat das Zeitliche gesegnet/ist gestorben;

aus dieser (irdischen) Zeitlichkeit abscheiden;

zum ewigen Frieden eingehen;

die Seele aushauchen; die Seele hingeben;

alle viere von sich (D) strecken. 

Öbür dünyayı boyladı.

سلم روحه   (ლიტ.)

أسلم النفس   (ლიტ.)

هو في ذمّة المنون     (ლიტ.)

    قُبِضَ = قبض الله روحه (ლიტ.)

    قبضه الله على جواره (ლიტ.)

    قضى دينو (دينه)  (სირ. / ლიბან.)