ილაჯის გაწყვეტა

      Comments Off on ილაჯის გაწყვეტა

დაქანცვა, დასუსტება, ძალის გამოცლა, ქანცის გაწყვეტა; თავის მობეზრება, შეწუხება (ილაჯიმომდინარეობს არაბული სიტყვიდან და ნიშნავს: საშუალება, წამალი, მკურნალობა)

To be ready to drop; to wear oneself out; to strain oneself to breaking point;

To be/feel exhausted; to  strain to the utmost;  to break down (with); to grow faint (from); to pine away

être à bout de forces.

En avoir plein les andosses (argo)

Tirer la langue;

être à bout de course.

Выбиться из сил, отдавать все силы, уставать, прилагать все старания, выкладываться, проявлять старание, ног под собой не слышать, изнемогать, вкладывать много сил, проявлять рвение, вкладывать много труда, не щадить усилий, прилагать силы, прилагать усилия, не жалеть стараний, не щадить сил, вкладывать всю душу, проявлять усердие, едва стоять на ногах, прилагать все усилия, разбиваться в лепешку, выматываться, надрываться, едва держаться на ногах, ног под собой не чувствовать, лезть из кожи/ из шкуры, оставаться без ног, делать невозможное,  вкладывать много стараний, лезть из кожи вон, валиться с ног, землю рыть носом, расшибаться в лепешку, уставать как собака, падать с ног.

Wörtlich: “J-m ist Geduld zerrissen”.

übertragene Bedeutung: am Ende seiner Kraft sein, am Ende seiner Kräfte sein;

fix und fertig sein, schlappmachen;

sich abmatten;

es an Sorgfalt nicht ermangeln lassen;

sich redlich bemühen;

den Kopf unter dem Arm tragen (wegen Krankheit);

er kann kaum noch die Beine erschleppen;

J-d ist entkräftet, erschöpft,kraftlos.

J-n ermüden/erschöpfen;

aus der Haut kriechen;

die Hacken zusammenreißen;

sich krampfhaft bemühen;

sich die größte Mühe geben;

sich auf den Kopf stellen;

sich in (tausend) Stücke zerreißen;

müde wie ein Hund;

matt wie eine Fliege.

 Yorulmak, bitmek.

انهدّ حيله     (ლიტ.)

لا تكاد تحمله قدماه     (ლიტ.)

  حيقع من طوله   (ეგვიპტ.)

  حيقع من طوله   (ეგვიპტ.)

تعب للغاية     (ლიტ.)

هذا فوق قواه   (ლიტ.)

هو عاجز عن…      (ლიტ.)

لا طاقة له ل…   (ლიტ.)

قدماه لا تقويان على حمله     (ლიტ.)

تخاذلت رجلاه     (ლიტ.)

خانته رجلاه     (ლიტ.)