კვალში ჩადგომა

      Comments Off on კვალში ჩადგომა

ვისიმე მოქმედების, საქმიანობის ან რაიმე მოვლენის გულდასმით შემოწმება, გამოკვლევა, გამოჩხრეკა

To tread on the heels of; to breathe down (one’s) neck;to be at the back of the pack;

Follow at tail;to be on somebody’s tail; to be on somebody’s heels;

Emboiter le pas;

Talonner (qqn)

Marcher sur les pieds de (qn)

Marquer à la culotte

Войти в русло.

Идти след в след.

Наступать на пятки Разг. Экспрес. – нагонять, догонять, настигать, сравниваться, становиться равным,

Висеть на плечах.

Дышать в затылок.

Висеть на хвосте.

Наступать на хвост Прост. Экспрес..

Wörtlich: “ins Flussbett treten.”

übertragene Bedeutung: etwas genau untersuchen;

Etwas prüfen, kontrollieren, bescheinigen, beglaubigen.

Birinin faaliyetlerini dikkatle kontrol etmek.

    عثر على أثر شخص  (ლიტ.)

    تابع شخصا بعينيه(ლიტ.)

   تتبّع أعمال (أفكار) شخص (ლიტ.)

    تتبّع تطوّر أموره (ლიტ.)

    تتبّع تطوّر الحوادث(ლიტ.)

    رعى النظام (ლიტ.)

    اتّبع النظام (ლიტ.)

     اهتمّ بأمور شخص(ლიტ.)

     اعتنى بأمور شخص(ლიტ.)