ლომის ხახაში აღმოჩნდა

      Comments Off on ლომის ხახაში აღმოჩნდა

ყველაზე საშიშ და არასასურველ, სახიფათო ადგილას აღმოჩნდა, მივიდა

To be in a pretty (sad) pickle;

To be in the hot water;

To be in a tough spot;

To fall into clutches;

Être (échouer) dans gueule du lion.

Сунуть голову в пасть льва.

Подвергаться/подвергнуться опасности, подвергать себя риску.

Испытать счастье.

Совать голову в петлю.

Пренебрегать опасностью.

Лезть на рожон.

Играть с огнем, играть с жизнью и смертью. 

Wörtlich: „im Löwenrachen sein“.

übertragene Bedeutung: sich der Gefahr aussetzen;

sich einem Risiko aussetzen sich (D);

Gefahr verachten, aller Gefahren spotten;

gegen den Backmulde jappen;

mit dem Kopf durch die Wand (rennen) wollen; mit dem Feuer spielen.

Arslan ağzında oldu.

وجد نفسه في الخطر البالغ        (ლიტ.)

واجهه خطر بالغ        (ლიტ.)

وجد نفسه في المخاطر        (ლიტ.)

    وجد نفسه على شفا الموت(ლიტ.)