მამა აბრამის ბატკანი

      Comments Off on მამა აბრამის ბატკანი

ვითომც უმწიკვლო, უცოდველი, მართალი ადამიანი

As meek as a lamb;

As gentle as a lamb;

As quiet as a mouse;

Sage comme une image;

Muet comme une carpe et plus petit qu’une fourmi.

Тише воды, ниже травы; безвредный,  кроткий, незаметный, неприметный,  покорный,скромник, скромница, смирно, смирный, тихий, тихо, тихоня.

Воды не замутит.

Мухи не обидит.

Wörtlich: „sich wie Abrahams Lahm verhalten.“

übertragene Bedeutung: sich verstellen;

so tun als ob j-d gutgläubig, naiv ist;

Er kann kein Wässerchen trüben;

er kann keiner Fliege etwas antun, er tut keiner Fliege etwas zuleide;

simulieren, fingieren, sich (z.B.krank) stellen;

sich als bedauernswert/arm hinstellen.

Kuzu derisine sarılmış kurt.

معنى حرفيّ:   حمل (خروف) إبراهيم

معنى مجازيّ:  برىء \ طاهر الذيل \ ساذج

       برىء براءة الذئب من دم ابن يعقوب (ლიტ.)

      برىء الساحة(ლიტ.)

         ببراءة  الطفولة(ლიტ.)