მარჯვენა ხელი (ვისიმე)

      Comments Off on მარჯვენა ხელი (ვისიმე)

(კატეგორია: საიმედო, ერთგული, ყოველგვარ საქმეში დამხმარე)

საიმედო, ერთგული, ყოველგვარ საქმეში დამხმარე

One’s/somebody’s right-hand man;

One’s/somebody’s second self.

Bras droit (sens figuré), alter ego.

Правая рука.

Палочка-выручалочка, опора; первый главный, помощник

J-d ist  j-s die rechte Hand, sein treuer Mensch.

Sağ koludur.

   هو يد اليمنى     (ლიტ.)

   هو مساعد الأيمن     (ლიტ.)