მიწის შვილი

      Comments Off on მიწის შვილი

ადამიანი; ამქვეყნიური არსება

Terrae filius (Latin for “son of land”); a man; human being

Un terrestre.

Сын земли.

Ein lebendees Wesen, Kreatur, Lebewesen

“Menschenskind.”

Adam, insan.

معنى حرفيّ :     ابن التراب \ ابن الأرض

معنى مجازيّ :    

       ابن آدم(ლიტ.)

      بنو آدم(ლიტ.)