მხარე უჭირავს (ვისიმე)

      Comments Off on მხარე უჭირავს (ვისიმე)

ეხმარება, ემხრობა, ექომაგება, ხელს უწყობს (ვისმე)

To be on one’s side

To  side with

To take the side of somebody

Être pour qn

Быть на чьей-л. стороне.

Стоять на стороне (кого).

Стоять на стороне.

Отойти в сторону.

Отвернуться

Einen mächtigen Verbündeten haben (im Rücken);

J-m zur Seite stehen;

J-m beistehen;

zu  j-m halten; J-m Beistand leisten; J-m unter die Arme greifen;

für (j-n) sein/in j-s Lager stehen.

Yardım ediyor, destekliyor.

        انحاز إلى جانب شخص(ლიტ.)

         هو في ناحيتنا(ლიტ.)

          إلى جانب شخص(ლიტ.)

        دافع عن شخص بكلّ قواه(ლიტ.)

      كتف لكتف(ლიტ.)

     قاب قوسين (قوس) (ლიტ.)

       في متناول اليد              (ლიტ.)

   فركة كعب (فيما يتعلّق بالمسافة فقط)  (ეგვიპტ.)

   جنبا إلى جنبه(ლიტ.)

      جنبا لجنبه(ლიტ.)

      جنبا إلى جنب مع…(ლიტ.)

      جنبا إلى جنب ل…(ლიტ.)

       مدّ يد المساعدة(ლიტ.)

       مدّ يد العون(ლიტ.)