ნიღბის ახდა

      Comments Off on ნიღბის ახდა

გამოაშკარავება, გამომჟღავნება, დღის სინათლეზე გამოტანა, ნამდვილი სახის ჩვენება

To unmask somebody;

To uncloak somebody;

To take off somebody’s mask;

To doff a mask;

To strip (rip, tear) off somebodys mask;

To let the sawdust out of somebody;

To show somebody  (true) colours;

To show somebody’s real face.

Démasquer.

Présenter le miroir à qn.

Сорвать/снимать маску.

Снимить личину.

Срывать покрывало.

Показать (чьё-л.) истинное лицо.

Показать истинную сущность кого-л.

Сбить спесь с кого-л.

Поднимать завесу.

Сорвать завесу/покров.

Прижать к стенке.

Вывести наружу.

Обнаруживать, раскрывать, обличать, уличать.

Вывести на свежую воду.

Etwas etwas tritt, kommt an den Tag/wird offenbar/stellt sich heraus;

etwas wird an den Tag gebracht /enthüllt/preisgegeben (Geheimnis); etwas wird an den Tag gelegt;

J-d/etwas bringt Licht/Klarheit in etwas (in einer Sache).

Açığa çıkmak

 

كشف عن جميع أوراقه      (ლიტ.)

  أماط اللثام عن  (ლიტ.)

كشف النقاب عن       (ლიტ.)