რა წყალში გადავარდეს!

      Comments Off on რა წყალში გადავარდეს!

(კატეგორია: რა ქნას, როგორ მოიქცეს)

რა ქნას, როგორ მოიქცეს!

What shall I do?

Every avenue comes up a dead end

Que faire.

Il faut mourir, petit cochon, il n’y a plus d’orge.

Хоть в петлю лезь!

Куда ни кинь – всюду клин!

Нет выхода из создавшегося положения.

Wörtlich: „in welches Wasser soll ich mich stürzen! (für j-n)“

übertragene Bedeutung: Wie soll ich mich bloss verhalten?

Was soll ich bloss tun?

da kannst du dich gleich aufhängen!

sich nicht aus der Patsche ziehen/sich nicht aus der Patsche helfen können.

Ne yapmalısın?

ضروب راسك بأربع حطان!  (სირ. /ლიბან. / ეგვიპტ.)

بأى حطان يضرب راسو؟!    (სირ. / ლიბან.)