რა შუაშია!

      Comments Off on რა შუაშია!

ვალდებული, პასუხისმგებელი არ არის, (მისი) საქმე არაა, (მისი) ბრალი არ არის; (მისი) დამსახურება არ არის

Have nothing to do with it; not in the very least; somebody  had no hand in that;

Somebody  is in no way to blame for something

Ça ne me regarde pas.

Ne connaître ni d’Ève

Ni d’Adam.

Ни при чем.

Ни сном ни духом (не виноват) Разг.

Ни во сне, ни в уме не было.

Was geht mich das an?

Was habe ich damit zu tun?

Sorumlu değil, onun işi değil.

     هدا ما بخصّه!(სირ. / ლიბან.)

    شو خصّنى أنا؟!(სირ. / ლიბან.)

    هوّى شو دخلو هون؟!(სირ. / ლიბან.)

    هوّى ما دخل ولا خرج(ლიბან. / სირ.)

    شو دخلو هوّى فى… ؟! (ლიბან. / სირ.)