სააშკარაოზე გამოვიდა

      Comments Off on სააშკარაოზე გამოვიდა

გამოაშკარავდა, ყველასათვის ცხადი გახდა

To blow the whistle on; to bring to light; to put light through something/somebody

Mettre en plein jour; tirer qch au clair.

Вывести на свет божий.

Выводить на чистую воду.

Выходить наружу, всплывать.

Вся правда всплыла.

Wörtlich: „(etw.) ans Tageslicht bringen/ ziehen“.

übertragene Bedeutung: etwas etwas tritt, kommt an den Tag/wird offenbar/stellt sich heraus;

etwas wird an den Tag gebracht /enthüllt/preisgegeben (Geheimnis); etwas wird an den Tag gelegt;

J-d/etwas bringt Licht/Klarheit in etwas (in einer Sache).

Açığa çıktı

واضحا وضوح الشمس  صار  (ლიტ.)

بجلاء ووضوح    (ლიტ.)

الأمر الواضح    (ლიტ.)

    كشف عن جميع أورقة       (ლიტ.)

       إيضاح الموقف(ლიტ.)

      كما اتّضح…    (ლიტ.)

      كما تبيّن…    (ლიტ.)

      إدراك السرّ  (ლიტ.)