რჯულამდის ჩაყოლა

      Comments Off on რჯულამდის ჩაყოლა

ჩაცივება, არ მოშვება, ბოლომე გამორკვევა (რისამე).

To stick to somebody like a leech

Coller au train de qn.

être sur le dos de qn;

Узнать какого рода племени (кто-л.)

Узнать всю подноготную.

Выведать всю правду.

(J-m) das Schwärze unter dem Nägel herauslocken;

Yapışmak,bırakmamak mec.

   أراد إيداح الموقف  بصورة واضحة(ლიტ.)

   أراد إيداح الموقف كاملا (ლიტ.)