სამარეს უთხრის / საფლავს უთხრის

      Comments Off on სამარეს უთხრის / საფლავს უთხრის

ღალატობს, საფრთხეს უმზადებს, მახეს უგებს, ორმოს უთხრის.

To betray somebody; to dig a grave (a pit) for somebody/something

Creuser  la tombe à qn.

Рыть (копать) могилу (кому, чему).

Делать гадости, подличать, строить каверзы, (на)солить, подставлять ногу, пакостить, подсиживать, (под)ставлять ножку, строить козни, пакостничать, делать неприятности, делать пакости, рыть могилу, подкладывать мину, (под)ставлять подножку, причинять неприятности, гадить, подставлять, вредить, копать яму, подкладывать свинью.

Wörtlich: „für j-n ein  Grab (aus)graben.“

übertragene Bedeutung: J-n mit seiner Untreue vernichten;

J-m untreu sein und ihn im Stich lassen;

J-n treulos verlassen /zugrunde richten/ umbringen / töten;

J-m/einer Sache abtrünnig werden;

J-m ins Garn gehen;

in e-e ausweglose Lage geraten;

J-n in e-e Angelegenheit verwickeln;

J-n in eine gefährliche Situation bringen;

die Faust in der Täsche ballen;

da hat er mir was Sauberes eingebrockt!

Başına çorap örer. Çukurunu kazar.

      يحفر القبر ل…(ლიტ.)

       يحفر حفرة ل…(ლიტ.)

       جعله هدفا(ლიტ.)

هو الذى أشغل الفتيل  له (ლიტ.)

فتل له    (ლიტ.)

        نصب له فخّا  (ლიტ.)

        جازت عليه الحيلة (ლიტ.)

     انطلت عليه الحيلة (ლიტ.)

وضع العرقل أمامه    (ლიტ.)

يعرقل عمله    (ლიტ.)

ناوَرَ وداور لكى… (ლიტ.)

      طرح الصنّارة  (ლიტ.)

       دبّر له مقلبا (ლიტ.)