საკუთარ ქერქში გამოხვევა

      Comments Off on საკუთარ ქერქში გამოხვევა

To  live aloof from the world;

To live a sequestered life;

Vivre comme un reclus.

Оставаться/замыкаться в своей скорлупе, уходить в свою скорлупу.

Замыкаться в себе.

Вести замкнутый (затворнический) образ жизни.

Нелюдимый, малообщительный.

Wörtlich: „sich im eigenen Pelz einwickeln.“

übertragene Bedeutung: in seinen vier Wänden (sitzen);

hinter Schloss und Riegel sitzen;

zurückgezogen, abgeschieden, für sich leben;

sich abkapseln; menschenscheu; menschenleer; ungesellig.

İçine kapanmak.

          انقطع عن العالم (ლიტ.)

განერიდა სამყაროს

   عسا ثوبه (ლიტ.)

   فارق عن الدنيا كلّها(ლიტ.)