სახე მოეღუშა

      Comments Off on სახე მოეღუშა

(კატეგორია: უსიამოვნებისგან სახე, გამომეტყველება შეეცვალა)

უსიამოვნებისგან სახე, გამომეტყველება შეეცვალა

To become gloomy.

To knit one’s brows.

To frown grimly.

Se renfrogner, sourciller.

Changer de couleur

Changer de visage

Лицо скривилось.

Измениться  в лице.

J-d sieht ganz verstört aus;

die Farbe wechseln;

sich verfärben.

Asık suratlı oldu

   حواجب مقطّبة  (ლიტ.)

   تلبّد (وجهه) بالغيوم  (ლიტ.)