სულს უხუთავს

      Comments Off on სულს უხუთავს

ავიწროვებს, გასაქანს არ აძლევს, აწვალებს, ტანჯავს.

To tread on the neck of; to tread under foot; to engage in harassment;

To set foot on somebody’s neck; to keep down.; to give no peace; to keep on the trot.

Gener.

Tenir en souci.

Faire dans les bottes de (qn) (Fam)

Tenir la bride.

Притеснять.

Не давать покоя.

Продыху не дает.

Передышки не дает, не дает отдышаться/опомниться.

Жилы вытягивать.

J-m gönnt man keine Verschnaufpause;

zu Atem kommen/Atem holen;

leben und (j-m) leben lassen.

Canına ezan okur.Canına geçer.

عذّب حتّى الموت         (ლიტ.)

خنقتها الدموع         (ლიტ.)

عانق بشدّة         (ლიტ.)

يقتله خنقا         (ლიტ.)