ფესვების გადგმა

      Comments Off on ფესვების გადგმა

განმტკიცება, გამაგრება, დამკვიდრება; გავრცელება.

To strike root; to take root;

To put down one’s roots.

Prendre, s’installer, prendre racine;

Jeter de profondes raciness.

Пустить корни- Разг. Прочно, надолго обосноваться где л., начать жить осёдло, на определённом месте.

Укорениться.

Свить (себе )гнездо.

Войти в обычай

Войти в обиход.

Fuß fassen, verwurzeln;

Wurzel schlagen.

Kök salmak.

         ثبّت قدمه في… (البحر \ البلد \ الحكومة…)(ლიტ.)

         ثبات الجأش(ლიტ.)

        عداوة متأصّل(ლიტ.)

დიდი ხნის, ფესვებგადგმული მტრობა

    وضع الحجر الأساسيّ ل…(ლიტ.)