ფეხის მომაგრება

      Comments Off on ფეხის მომაგრება

განმტკიცება, გაძლიერება; გაფართოება, გავრცელება, დამკვიდრება.

To gain a foothold; to take root; to strike root.

Prendre racine.

Jeter de profondes racines

Plonger ses racines dans.

Устроиться, закрепиться, укорениться, внедриться, установиться.

Свить (себе) гнездо.

Войти в обычай, войти в обиход.

Пустить корни.

Покрепчать, расшириться, удвоиться.

Пойти по восходящей (линии),

Забрать силу, набрать силу.

Sich aufrappeln, sich hochstrampeln, wieder auf Deck sein; Wurzel schlagen;

wieder auf dem Posten sein (nach der Krankheit). Fuß fassen, verwurzeln.

Ayağı düze basmak

      ثبّت قدمه في… (البحر \ البلد \ الحكومة…)   (ლიტ.)

      ثبات الجأش(ლიტ.)

     وضع الحجر الأساسيّ ل…(ლიტ.)