ფეხის მოკიდება

      Comments Off on ფეხის მოკიდება

დამკვიდრება, მომაგრება, განმტკიცება, გავრცელება, ფეხის გადგმა.

To gain a foothold; to take root; to strike root

Prendre racine.

Jeter de profondes racines

Plonger ses racines dans.

Устроиться, закрепиться, укорениться, внедриться, установиться.

Свить (себе) гнездо.

Войти в обычай, войти в обиход.

Пустить корни.

Sich aufrappeln, sich hochstrampeln, wieder auf Deck sein; Wurzel schlagen;

wieder auf dem Posten sein (nach der Krankheit). Fuß fassen, verwurzeln.

Ayağı düze basmak.

      ثبّت قدمه في… (البحر \ البلد \ الحكومة…) (ლიტ.)

      ثبات الجأش(ლიტ.)

    وضع الحجر الأساسيّ ل…(ლიტ.)