ფრთების გაშლა

      Comments Off on ფრთების გაშლა

გაძლიერება, გაფართოება, შეუზღუდავი მოქმედების დაწყება, გალაღება.

To spread one’s wings;

To try one’s wings;

To soar on one’s own;

To give a taste show quality;

To show one’s worth;

To  prove mettle

Déployer les ailes.

Faire ses preuves.

Se mettre en valeur.

Faire la difference.

Расправить крылья.

Обрести возможность проявить себя.

Применить свои способности.

Развернуть деятельность.

Die Flügel breiten (über A);

die Schwingen entfalten.

Kanatları açmak.

طار على جناح السرعة       (ლიტ.)

إنسان ذو أجنحة       (ლიტ.)