ყურით მოთრეული

      Comments Off on ყურით მოთრეული

მოჭორილი, მოგონილი, ნაძალადევი.

To present pure fiction;

To spin something out of thin air

Tiré par les cheveux, capillotracté.

Inventé de toutes pieces.

Притянуть за уши.

Притянутый за волосы.

Взятый с потолка.

Не подкрепленный доказательствами.

J-d verbreitet Klatsch;

J-d verleumdet j-n mit anderen Leuten zusammen;

J-d bringt j-n in schlechten Ruf/erfindet Lügenmärchen.

Kulaktan dolma.

      استعمل شيئا دون أساس    (ლიტ.)