ცოცხალი ენციკლოპედია

      Comments Off on ცოცხალი ენციკლოპედია

ძალიან ჭკვიანი, ნაკითხი, უგზო-უკვლოდ განათლებული

A person possessing extensive knowledge in various fields, capable of providing an answer to any question

Walking encyclopedia (dictionary);

Mine of information.

C’est un vrai dictionnaire,

C’est un encyclopédie vivante,

C’est un dictionnaire vivant.

C’est une bibliothèque ambulante

C’est une bibliothèque vivante.

Ходячая/живая энциклопедия Разг.Экспрес. Шутл.

Ученый, кладезь премудрости, ходячий университет, кладезь знаний, энциклопедист, всезнайка, эрудит.

„Eine lebende(lebendige) Enzyklopädie“

J-d ist sehr aufgeklärt, (aus)gebildet.

Ein wandelndes Lexikon;

er ist ein Ausbund von Gelehrsamkeit.

Ayak kütüphane.

هو موسوعة حيّة      (ლიტ.)