ცოცხლად მკვდარი

      Comments Off on ცოცხლად მკვდარი

უნიათო, უძლური. უილაჯი, დავრდომილი; უუნარო, უგერგილი, მოუხერხებელი.

Half-dead; more dead than alive

Neither fish, flesh nor good red herring

Neither fish, flesh, nor fowl

Il n’est bon ni à rôtir, ni à bouillir.

à demi mort.

Полуживой. Полумертвый.

Ни рыба, ни мясо.

Ни на что не способный.

Ни к чему не способный.

Беспомощный.

Никчемный.

Подбитый ветром.

J-d wird mutlos, kraftlos/kommt von Kräften;

J-d ist heruntergekommen, verarmt, kränklich, verelendet, verzagt;

über j-n bricht/kommt  ein Unglück herein;

J-d wird von einem Unglück heimgesucht.

Görgüsüz. Beceriksiz.

شبه ميت     (ლიტ. )

نصف حيّ     (ლიტ. )