ცხელ გულზე

      Comments Off on ცხელ გულზე

რაიმე გრძნობის ან აფექტის დროს (აღელვების, განრისხების, აღტაცების, ნდომის…).

To do something in a hasty moment when one is roused;

To do something in the heat of the moment (in hot blood)

On the spur of the moment

In a (fit of) temper/ in anger.

In a fit of temper

Un coup de bamboo.

Sans se donner le temps de réfléchir

Sous l’impression du moment

D’un revers de la main

Sur le coup

Сгоряча, вгорячах, под запал; под сердитую руку, погорячившись, в пылу битвы, под горячую руку, в пылу спора, по горячим следам, в пылу.

Im Eifer des Gefechts.

Düşünmeden davranmak. Sıcağı sıcağına.

 

      فى فورة انفعال(ლიტ.)

      وهو ثائر الأعصاب(ლიტ.)

      وأعصابه صايره(ეგვიპტ.)

في الحال     (ლიტ. )

من فوره     (ლიტ. )

بلا تأخّر     (ლიტ. )

بلا تأجيل     (ლიტ. )

تحت حميّة متوقّدة     (ლიტ. )

تحت عواطف حارّة     (ლიტ. )

تحت عواطف شديد     (ლიტ. )