ძაღლი პატრონს ვერა სცნობს

      Comments Off on ძაღლი პატრონს ვერა სცნობს

არეულობაა, უწესრიგობაა, უთავბოლობაა.

Hurrah’s nest

Topsy-turvydom

Pell-mell

Confusion, chaos.

Confusion, pataquès, désordre

Brouillamini, coaltar, gabegie, gâchis, mélasse, méli-mélo

Неразбериха, хаос.

Черт ногу сломит.

Etwas ist so verwirrt, dass man  kein Ende sieht;

Etwas ist in Unordnung/durcheinander gebracht, verworren;

Baş kıç belli değilmiş

اختلط النابل بالحابل       (ლიტ.)

هرج ومرج          (ლიტ.)

       جلبة وضوضاء (ლიტ.)

    هوّشت الدنيا (ლიტ.)

       الدنيا مقلوبه (ეგვიპტ.)

  الدنيا واقفه على رجل  (ეგვიპტ.)

   ما بتعرفلو أساس من راس   (სირ. / ლიბან.)

انقلبت الدنيى (الدنيا)         (სირ. / ლიბან.)

     خبط   في ظلام في أمره(ლიტ.)

     تخبّط دوّامة الحيرة (والقلق)(ლიტ.)

     خبط عشواء(ლიტ.)