წელში გამართვა

      Comments Off on წელში გამართვა

მოღონიერება, გაძლიერება, განმტკიცება, ძალის მომატება.

To become stronger

To gain strength

To find one’s feet
To stand on one’s (own) feet
To get on one’s feet again
To become independent (powerful)

Se mettre debout

Voler de ses propres ailes

Стать сильнее.

Усилиться.

Расправить плечи.

Крепко встать на ноги.

Sich aufrappeln, sich hochstrampeln, wieder auf Deck sein;

wieder auf dem Posten sein (z.B. nach der Krankheit).

Belini doğrultmak.

     وقف على قدميه(ლიტ.)

       استوى على قدميه(ლიტ.)

     وقف على رجليه(ლიტ.)

 

      ثبّت قدمه في… (البحر \ البلد \ الحكومة…) (ლიტ.)

      ثبات الجأش(ლიტ.)

    وضع الحجر الأساسيّ ل…(ლიტ.)