წინ დადგომა

      Comments Off on წინ დადგომა

წინააღმდეგობის გაწევა, გზაზე გადაღობვა; ჯობნა.

To resist

To put up a resistance

To stick up to

To fight back

To rebuff

Faire front, refouler,

Opposer une résistance

Оказать сопротивление.

Давать отпор.

Воспротивиться.

Стать помехой.

Быть первым/лучшим, опередить.

J-m eine (gebührende) Abfuhr erteilen;

Widerstand leisten;

sich j-m widersetzen/entgegensetzen;

J-m /entgegenarbeiten;

sich auf die Hintere Beine stellen;

(J-m die) Stirn bieten;

(J-m) die Stirn zeigen;

(J-m) die Spitze bieten;

(J-m) ein Paroli bieten;

(j-m ein) Hindernis sein.

Ayağına bağ olmak.

وضع العرقل أمامه    (ლიტ.)

عرقل عمله    (ლიტ.)