წინ წაწევა

      Comments Off on წინ წაწევა

დაწინაურება, წარმატების მიღწევა, უფრო საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე დანიშვნა.

To be promoted

To get a promotion

To work one’s way up

To make a go of it

To make a career for oneself

To build a career.

Faire carrière

Faire son trou

Faire des progrès dans qch

Avoir tout bon,

Достигнуть успеха.

Добиться успеха, выбиться в люди, выйти в люди, выбиться на дорогу, далеко пойти, пойти в гору, сделать карьеру, преуспеть, пробить себе дорогу.

(etw.) zum Erfolg bringen, es zum Erfolg bringen,  Erfolg haben;

es zu etw. (D) bringen;

Karriere machen, einen großen Sprung machen, hochkommen;

seinen Weg (im Leben) machen;

Fortschritte machen (делать успехи);

Başa geçti.

تولّى منصبا أعلى    (ლიტ.)

     تقلّد وظيفة    (ლიტ.)