წმინდა წყლის

      Comments Off on წმინდა წყლის

წესიერი, სინდისიერი, პატიოსანი; ნამდვილი, აშკარა.

Of the first water

Pure soul

Honest

à trente-six carats,

à vingt-trois carats

Чистой/чистейшей воды.

Подлинный.

Каких мало.

С большой буквы.

В полном смысле слова.

“Reinsten Wassers”, reinster Sorte; wahr, wahrhaft;

Ein Mensch, groß geschrieben.

Dürüst. Gerçek.

        شخص مخلص أمين(ლიტ.)

        ذهب خالص(ლიტ.)