წრეს გადასვლა

      Comments Off on წრეს გადასვლა

გადაჭრბება, ზომიერების ფარგლებიდან გამოსვლა, საზღვარს გადასვლა.

To go too far

To overdo

To fling one’s cap over the mill

To be beyond the pale

To go beoynd all limits

Dépasser la mesure;

Forcer la note,

Outrer

Passer les bornes

Переборщить, перейти границу, перехлестнуть, зайти слишком далеко, удариться в крайность, перегнуть палку, впасть в крайность, перестараться, перехватить через край, хватить через край, пересолить, перехватить, хватить лишку, переусердствовать, перегнуть, круто взять, загнуть, перехлестнуть через край, круто заложить, завернуть, круто завернуть, пережать.

Die Grenze überschreiten;

über die grüne Grenze gehen, über die grüne Grenze kommen;

das Spiel zu weit treiben/greifen;

den Bogen überspannen;

die Schraube überdrehen;

seine Nase zu tief ins Glas stecken;

das Kind mit dem Bade ausschütten;

über das Ziel hinausschießen;

zu hoch greifen;

über die Stränge schlagen.

Çırpıdan çıkmak.

هو بلا قياس وضابط         (ლიტ.)

ليس لفعله سور يحصره          (ლიტ.)

ليس لكلامه سور يحصره      (ლიტ.)

      إياك أن تقع في حيص بيص!   (ლიტ.)