წყალს ასხამს (ვისიმე) წისქვილზე

      Comments Off on წყალს ასხამს (ვისიმე) წისქვილზე

ეხმარება (ვისმე), (ვისიმე) სასარგებლოდ მოქმედებს.

To bring grist to (somebody’s) mill

To play into the hands of

Faire venir l’eau au moulin de (qn)

Faire le jeu de qn

Лить воду на чью-то мельницу,  помогать, играть на руку, поддерживать, пособничать, свидетельствовать, подтверждать, содействовать.

Wasser auf j-s Mühle gießen;  Wasser auf (j-s) Mühle leiten;

das ist Wind in seine Segel;

Balsam auf (j-s) Wunde gießen;  Balsam in (j-s) Wunde träufeln.

Birine yardım ediyor.

       حمل الماء إلى طاحونته    (ლიტ.)