წყალში გადაყრა

      Comments Off on წყალში გადაყრა

უსარგებლოდ დაკარგვა, დაღუპვა; არდაფასება (ამაგისა, სიკეთისა…).

To squander money

To waste one’s money

To bring to naugh

Jeter l’argent (par les fenêtres)

Réduire à néant

Réduire à rien

Свести на нет, свести к нулю заботы, труды.

Пустить деньги на ветер; промотать состояние.

1.(Etw.) auf ein Nichts reduzieren; zunichte machen;

2.Geld durch den Schornstein jagen; ein Vermögen kleinkriegen.

Boşa gitmek. Suya salmak.

     ضيّع أدراج الرياح (ლიტ.)

  بعثر بغير حساب      (ლიტ.)

  رمى في الهواء       (ეგვიპტ.)

لم يقدّر حقّ قدره     (ლიტ.)