ჭკუასთან ახლოსაა

      Comments Off on ჭკუასთან ახლოსაა

 მისაღებია, ჭკვიანურია

To have a fair amount of sense

Avoir un gramme de bon sens.

Не лишено здравого смысла.

Приемлемо.

Das hat eine Räson;

das hat einen Sinn;

das ist nicht  sinnlos;

das ist nicht  gegen die Vernunft /wider die Vernunft;

das hat seinen guten Grund.

Akla yakın.

بصورة معقولة   (ლიტ.)

العقل السليم   (ლიტ.)

قبل اقتراحا   (ლიტ.)