ხაზის გადასმა

      Comments Off on ხაზის გადასმა

უარყოფა, დავიწყება, კავშირის გაწყვეტა (ვინმესთან, რამესთან).

To cross out

To scratch off

To strike off

Tirer un trait sur

Réduire à néant

Réduire à rien

Все перечеркнуть, свести к нулю, вычеркнуть, уничтожить, зачеркнуть, свести на нет.

Etwas zunichte machen, vergessen, verneinen.

 Üzerinden sünger geçirmek.

وضع حدّا ل… (شيء \ من)    (ლიტ.)

قطع العلاقات    (ლიტ.)

أبغضه بغضا شديدا    (ლიტ.)

كرهه أشدّ الكرهة   (ლიტ.)