ხაზის გასმა

      Comments Off on ხაზის გასმა

განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა, ყურადღების გამახვილება, გახაზვა.

To stress;  to underline

To put emphasis on something

To place emphasis on something

To point out

Mettre en exergue

Mettre en évidence

Tirer un trait, souligner

Monter en épingle

Подчеркнуть,  сделать упор, выделить, выпятить, отчеркнуть, оттенить, маркировать, обратить внимание, акцентировать, сделать акцент, заострить, особо отметить, выдвинуть на первый план.

(Etw.) in den Vordergrund stellen, in den Vordergrund rücken;

auf den Plan treten; unterstreichen, betonen, hervorheben. 

Özel dikkate almak.

     أشار خصوصا إلى…    (ლიტ.)

   أشاد ب…   (ლიტ.)

  أشاد بدوره بصورة خصّة    (ლიტ.)

   شدّد على …   (ლიტ.)

   شدّد على قوله   (ლიტ.)

    ومن الجدير بالذكر أنّ…   (ლიტ.)