ავი და კარგის ცოდნა

      Comments Off on ავი და კარგის ცოდნა

ავი და კარგის ცოდნა

პირდ. ცოდნა იმისა,თუ რა არის ავი და რა არის კარგი. ხატოვ. შეგნება, ცოდნა ყველაფერისა; მიხვედრილობა, სიჭკვიანე.

Lit:To know what is evil and what is good, to distinguish virtue from evil

Fig: To be conscious, to realize, to know everything, to be aware of everything

Lit: Savoir ce qui est mauvais et ce qui est bon, distinguer la vertu du mal, distinguer le bien du mal

Fig: Être conscient, se rendre compte, savoir, comprendre tout, intelligent, capable de saisir par la pensée

İyiliğin ve fenalığın farkında olmak

Отличать плохое от хорошего (досл.)

Быть в курсе

Отделить зерна от плевел (Нов. Зав.) – иносказательно: отделить хорошее от дурного, вредное от полезного

Отделять мух от котлет

Докапываться до сути (частично)

wörtlich: « wissen, was Gutes und Böses ist ».

übertragene Bedeutung: das Leben verstehen, sich auskennen, gute Auffassungsgabe haben.

معنى حرفيّ:    معرفة  لجيّد وسيء

معنى مباشر: معرفة  ما هو جيد  (مفيد) وهو سيئ (غير مفيد)

معنى مجازيّ:  معرفة كلّ شيء (تفاصيل الحية) \  إدراك \ ذكاء

          حلب الدهر أشطره(ლიტ.)

      معرفة الفاضل والمفضول (ლიტ.)

      حلب الدهر أشطره (ლიტ.)

معارف وجه الحياة         (ლიტ.)

سريع الادراك          (ლიტ.)

       حدّة الذهن (ლიტ.)